"PHP-testing"
av
Jarle Mathiassen
tromsoo.com
E-post: jarle@tromsoo.com  telefon: 93 02 66 50

Er du interessert i database/web-løsninger?

Da bør du vite DETTE


Tilstøtende fagområder, som inngår i testing/utvikling:
MySQL-Database (StandardQueryLanguage) The derivation of the name MySQL is not clear.
Our base directory and a large number of our libraries
and tools have  had  the prefix “my” for well over 10 years.
However, co-founder Monty Widenius's daughter is also named My.
Which of the two  gave its name to MySQL is still a mystery, even for us.

PHP (Hypertext PreProcessor), IIS (InternetInformationServer)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, a protocol for sending e-mail messages between servers.
Most e-mail systems that send mail over the Internet use SMTP to send messages from one server to another;
the messages can then be retrieved with an e-mail client using either POP or IMAP.
In addition, SMTP is generally used to send messages from a mail client to a mail server.
This is why you need to specify both the POP or IMAP server and the SMTP server when you
configure your e-mail
application.
PHPMyAdmin (phpMyAdmin can manage a whole MySQL server (needs a super-user)
as well as a single database.
HTML (HyperText Markup Language)
 


Løsningseksempler
basert på PHP, MySQL, IIS, SMTP, PHPMyAdmin, HTML
-Web-basert system for
Spørreundersøkelse:
eks.1: Hvilken norsk by liker du best? (aktiv DEMO) 

-
Web-basert 
Påmelding: 
eks.2:
Påmeldingssystem 'Taekwon-Do sommerleir' (aktiv DEMO) 
 Registrering i  MySql-database med automatisk mail-tilbakemelding
til "respondent"og skjema-ansvarlig.
 
-Web-basert system for
"
Aktivitetsregistrering/Timeregnskap & Administrasjon/Rapportering".
Systemet ble utviklet i 2008 for alle institutt ved Medisin og Helsefak - etter oppdragsgivers spesifikasjoner.
Siste fase av utviklingen ble imidlertid forhindret av utenforstående overstyring/forstyrring på formal-ledelses nivå.
Et nesten ferdig system ble derfor overlevert - slik det delvis fremkommer (jfr. link under). I DEMOEN (jfr.pkt.2 under) kan hele
systemet ses i sammenheng dersom admin/rapporteringsdelen midlertidig åpnes for et slikt presentasjonsformål: 
Referanser: dekan Olav Helge Førde, univ.direktør Trond Nylund, prosj.leder Eiliv Nilssen  
eks.3:  Aktivitetsregistrering/Timeregnskap  (aktiv DEMO) 
 
Administrasjon/Rapportering  (ikke tilgjengelig her)
 

-Web-basert 
Påmelding: 
eks.4: Påmelding båttur til "den øde øy" (aktiv DEMO)
Registrering i  MySql-database med automatisk mail-tilbakemelding
til "respondent"og skjema-ansvarlig
 

-Web-basert 
Spørreundersøkelse: 
eks.5
:
Velkommen til en XXX-studiet (aktiv DEMO /passordbeskyttet)
for bedømming av endoskopibilder fra øsofagus og antrum ventriculi.
 
-Web-basert 
Spørreundersøkelse: 
eks.6: Rutiner for håndhygiene på XXX (aktiv DEMO /passordbeskyttet)
Spørreundersøkelse: "Rutiner for håndhygiene på XXX".
 
-Web-basert 
Konferanse-Administrasjon: 
eks.7: XXX  XXX  XXX Workshop (aktiv DEMO)
Data legges direkte inn i MySql-database med automatisk mail-bekreftelse
til "den påmeldte" og til "konferanse-administrator"
 
-Web-basert 
Konferanse-Administrasjon
:

eks.8: Påmelding "TUD-konferanse" (aktiv DEMO)
Data legges direkte inn i MySql-database med automatisk mail-bekreftelse
til "den påmeldte",  til "konferanse-administrator",  og
Hotell-romreservasjon  - hvis dette er aktuelt  
 
-Web-basert
Spørreundersøkelse for  Grom Burger
eks.9: Test/utvikling system for Meningsmåling (aktiv DEMO)
Data legges direkte inn i MySql-database. Meningsmåling passiviseres automatisk
når utløpsdato er nådd. Grafisk presentasjon med 3d diagram
over svarfordelingen på hvert spørsmål

-Web-basert system for
Spørreundersøkelse:
eks.10: "Hvilket OS bruker du?" (kompatibel med PHP7.4)
eks.11: "
I hvilket fylke ligger Tromsø?"(kompatibel med PHP7.4)

 


 
tilbake