D E M O - v e r s j o n
Søknadsskjema

XXXXXXXXXXXX


 
* = "må fylles ut!" 

 
S Ø K E R :

Fornavn*

       Etternavn*

Arbeidssted*

 

Adresse*

 

Postnummer*

       Poststed*

(kontroller utfyllingen) E-postadresse*

 

Telefon*

 
   

 


P R O S J E K T :

*

Tittel

 

 

*

Beskrivelse av planlagt prosjekt/prosjektidé.

Her må det redegjøres for hva pengene skal brukes til, tidsplan for utvikling av prosjektet, hvorledes prosjektet er tenkt finansiert og gjennomført.

*

Medarbeidere i utviklingen av prosjektideen (navn og arbeidssted)

Når du har fylt ut feltene, trykker du knappen ’Send skjema’. 
Hvis du har fylt ut obligatoriske felt, bekreftes det øverst på skjermen når din prosjektsøknad er registrert i basen. 
Forutsatt at riktig E-postadresse er lagt inn, tilsendes du en E-post med bekreftelse
og kvittering for mottatt søknad.

 Søkerliste

Alternativt eksempel på Søkerliste

 

Constructed by Jarle Mathiassen
Senior Engineer-IT,  Research technician, Faculty of Health Sciences
UiT-profil