Tilbake

D E M O - v e r s j o n
Påmelding til:

 

Opplevd xxxxx
Den 3. nasjonale konferansen xxx
xx-Hotell  x.-x.19xx

 

Personlige detaljer:

Fornavn*

*

Etternavn*

Stilling*

Institusjon*

Fakturaadresse*

     Rekvisisjonsnummer*

 Hvis din institusjon ikke krever rekvnr, skriv  "trenger ikke"

Postnummer*

      Poststed *

Telefon*

(kontroller utfyllingen)   E-mail*

 

 

Deltageravgift:

Hele konferansen m/overnatting: kr.xxxx

Hele konferansen u/overnatting, m/middag: kr.xxxx

Hele konferansen u/overnatting, u/middag: kr.xxxx

Ekstra overnatting på hotellet fra 4.- 5.april  koster i tillegg: kr.xxxx

Giro for innbetaling blir sendt når påmeldingen er registrert. Påmeldingen er ikke gyldig før konferanseavgiften er betalt.
 

 

Deltagelse:

* (kontroller avkryssingen:-)

*

*

 

 

Hotell-reservering:

 

 

Middag:

(kontroller avkryssingen)

xxxxxxxx.xxxxxxx@uit.no  
 

Når du har fylt ut feltene, trykker du knappen ’Send skjema’.
Hvis du har fylt ut obligatoriske felt, bekreftes det øverst på skjermen når din påmelding er registrert i basen. 
Forutsatt at riktig E-postadresse er lagt inn, tilsendes du en E-post med  bekreftelse
og kvittering
for mottatt påmelding.
Konferansekoordinator får automatisk E-mail om din påmelding, og
sørger for kontakt med konferansehotellet
Klikk HER for å få påmeldingsliste
(denne linken er ikke tilgjengelig i det offisielle systemet)
 

Constructed by Jarle Mathiassen
Senior Engineer-IT,  Research technician, Faculty of Health Sciences
UiT-profil